Kalendár výročí osobností okresu Galanta Jún 2020

Pred 110. rokmi (8.6.1910) sa narodil v Seredi sochár, reštaurátor, medailér a pedagóg Ján Hučko. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Česko). Absolvoval študijný pobyt v Paríži (Francúzsko). Pôsobil na gymnáziu v Trnave ako učiteľ kreslenia, neskôr v Bratislave ako stredoškolský profesor. Samostatne vystavoval v Trnave, Bratislave a Košiciach. 

Pred 40. rokmi (8.6.1980) umrel v Arlesheime (Švajčiarsko) dramatik, publicista, národnopolitický činiteľ, evanjelický farár  Michal Francisci. Kňazsky pôsobil v Békéšskej Čabe (Maďarsko), kde redigoval Čabiansky kalendár. Bol predsedom Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku. V roku 1947 repatrioval na Slovensko, kde bol farárom v Dolnom Bare, v rokoch 1958-1970 v Horných Salibách. Zostala po ňom bohatá rukopisná pozostalosť.

Pred 110. rokmi (12.6.1910) sa narodil v Imeli jazykovedec, turkológ Dr. Jozef Blaskovics, CSc. V rokoch 1938-1945 pôsobil ako stredoškolský profesor v Galante. Zároveň študoval hungaristiku a turkológiu na Univerzite P. Pázmánya v Budapešti (Maďarsko). Štúdiá dokončil v roku 1949 na Karlovej univerzite v Prahe (Česko), kde potom založil katedru turkológie. Uverejnil asi 230 publicistických prác, asi 50 prekladov. Autor vysokoškolských učebníc, zostavovateľ turecko- maďarského slovníka.

Pred 110. rokmi (16.6.1910) umrel v Szolnoku (Maďarsko) maliar Daniel Mihálik, rodák z Tomášikova. Základnú školu navštevoval v Tomášikove a v Galante. Výtvarné umenie študoval na budapeštianskej a mníchovskej výtvarnej  akadémii, potom absolvoval študijný pobyt v Paríži. Špecializoval sa na krajinomaľbu, námety čerpal zo Žitného ostrova. Usadil sa v umeleckej kolónii v Szolnoku (Maďarsko). Jeho diela sa nachádzajú v Maďarskej národnej galérii a v Historickom múzeu v Budapešti.

Pred 100. rokmi (17.6.1920) sa narodil v Bratislave Ing. István Szamák, agronóm. Po absolvovaní Poľnohospodárskej akadémie v Mosonmagyaróvári pôsobil celý svoj pracovný život na Šľachtiteľskej stanici Sládkovičove-Nový dvor ako šľachtiteľ rastlín. Zameriaval sa na šľachtenie obilnej pšenice, ovsa, maku a trvácich krmovín. Externe prednášal na Vysokej poľnohospodárskej škole v Nitre. Autor viacerých publikácií a odborných článkov v domácej i zahraničnej tlači. Dlhoročný člen spevácky zborov Vox Humana v Sládkovičove a Spevokolu Zoltána Kodálya v Galante. Na sklonku svojho života žil v Galante. Za svoju odbornú činnosť ocenený viacerými vyznamenaniami, cenami, v roku 2005 mu bola udelená Strieborná plaketa vlády SR.

Pred  255. rokmi (24.6.1765) sa narodil v Senci a pred 210. rokmi (29.6.1810) umrel v Seredi cirkevný spisovateľ Ján Magyary. Teológiu študoval v Trnave a v Bratislave. Po niekoľkoročnom pôsobení ako kaplán sa stal farárom v Tomášove a od roku 1802 pôsobil v Seredi. Tlačou mu vyšla kázeň a básne.

 

Pridané 03.06.2020

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Vytlačiť stránku