Dokumenty a materiály

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (komentovaný výklad)

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice       PDF

Vzory dokumentov

Potvrdenie o prevzatí knižného daru   word  /  PDF

Zriaďovacia listina      word  /  PDF   

Štatút obecnej knižnice       word  /  PDF

Knižničný a výpožičný poriadok  word  /  PDF

 

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Vytlačiť stránku