Dokumenty a materiály

Ročný výkaz o knižnici za rok 2015 + metodické pokyny

(slúži len na prípravu podkladov k elektronickému vypĺňaniu štatistiky)

 

Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice       PDF

Vzory dokumentov

Potvrdenie o prevzatí knižného daru   word  /  PDF

Zriaďovacia listina      word  /  PDF   

Štatút obecnej knižnice       word  /  PDF

formulár   word  /  PDF
Knižničný a výpožičný poriadok  word  /  PDF

 

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
31

Anketa
Knihy, ktoré čítate, si kupujete alebo požičiavate?
Archív ankiet
Vytlačiť stránku