Prístup k databázam EBSCO

 


Galantská knižnica umožňuje svojim používateľom využívať abstraktové a plnotextové elektronické databázy firmy EBSCO.
Bázy dát obsahujú viac ako 4500 plnotextových periodík a približne 10000 indexovaných časopisov s abstraktami.

Prístup do databáz je možný len v knižnici, teda osobnou návštevou v čitárni a študovni Galantskej knižnice.

 

Prehľad databáz

Academic Search Elite
Obsiahla báza odborných časopisov z humanitných a spoločensko-vedných oblastí. Obsahuje 1230 časopisov s plnými textami, mnohé spätne od r. 1990 ako aj takmer 3000 indexovaných časopisov s abstraktami od roku 1984.

Business Source Premier
Báza z oblasti obchodu, manažmentu, ekonomiky a príbuzných oblastí od roku 1990. Obsahuje 1320 časopisov s plnými textami a viac ako 2000 indexovaných časopisov s abstraktami, vrátane napr. The Wall Street Journal.

Newspaper Source Plus
Viac než 100 medzinárodných anglicky písaných novín. Obsahuje plné texty 112 svetových denníkov, písaných anglicky, napr. The Moscow Times. Sú tu plné texty šiestich hlavných tlačových agentúr, vrátane AP Online a World Stream z Associated Press a taktiež napríklad abstrakty a indexy z The New York Times, The Wall Street Journal a USA Today, všetky od roku 1995.

Master FILE Premier
Databáza bola vytvorená špeciálne pre potreby verejných knižníc, je zameraná na časopisy všeobecného záujmu, ako aj na obchod, zdravotníctvo a multikulturálne otázky. Obsahuje plné texty viac ako 1810 titulov časopisov, napr. Consumer Reports alebo Scientific American od roku 1990 a tiež viac než 2780 indexovaných časopisov s abstraktami od roku 1984.

Comprehensive MEDLINE plus full-text
Národná lekárska knižnica USA tvorí túto svetovo uznávanú databázu z oblasti medicíny a biomedicínskej výskumu. Ponúkaná databáza obsahuje kompletná MEDLINE od roku 1966 po súčasnosť, je k dispozícii prepojenie medzi citáciami v tejto databáze s plnými textami príslušných článkov z viac než 80 popredných lekárskych časopisov. Plné texty článkov sú spätne od roku 1990


 


Vytlačiť stránku