Online katalóg Galantskej knižnice


katalóg knižnice je prístupný tu : ONLINE KATALÓG

NÁPOVEDA

WORD   /   PDF

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU
ID používateľa - je 10 miestne číslo kombinované s písmenami (čiarový kód), ktorým je číslo vášho čitateľského preukazu. Toto číslo je potrebné zadať bez hviezdičiek.
Príklad:
Čiarový kód *0000A11223*
ID používateľa 0000A11223

Heslo – heslo používateľského konta čitateľ získa spolu s novým čitateľským preukazom. Pokiaľ čitateľský preukaz už vlastníte a heslo Vám nebolo oznámené, môžete si ho vyžiadať:
- Osobne, vo výpožičnom oddelení
- Požiadať o jeho vydanie e-mailom na adrese: sluzby@galantskakniznica.sk

Po prihlásení má čitateľ prístup k vlastnému kontu a nasledujúcim informáciám:

„Zhrnutie“
- Vyžiadané exempláre – knihe, ktorú máte vypožičanú, sa nedá predĺžiť výpožičná lehota, z dôvodu že ju žiada iný čitateľ
- Počet vypožičaných exemplárov
- Dokumenty po uplynutí výpožičnej lehoty
- Rezervované exempláre
- Neuhradené poplatky

„Úplné“
- Čiarový kód (teda číslo preukazu čitateľa)
- Typ čitateľa (bežný čitateľ, dieťa do 15 rokov, študent, dôchodca a pod.)
- Adresa
- E-mailová adresa
- Koniec platnosti čitateľského preukazu
- Posledná aktivita čitateľa
- Domovská knižnica
Z týchto údajov je dôležité skontrolovať si najmä údaje o adrese a e-mailovú adresu. Pokiaľ uvedené údaje nie sú aktuálne, treba pri najbližšej návšteve knižnice požiadať o ich aktualizáciu.
„Účet“

- Podrobné informácie o neuhradených poplatkoch – teda dôvod naúčtovania poplatku na konto čitateľa (prekročenie výpožičnej lehoty, oneskorené predĺženie výpožičnej lehoty, neuhradený registračný poplatok a pod.)

„Aktivita“
- Vypožičané dokumenty (teda knihy, ktoré si čitateľ vypožičal a zatiaľ nevrátil)
- Prekročená výpožičná lehota
- Žiadané (dokumenty, ktoré má čitateľ vypožičané a existuje na ne rezervácia iného čitateľa)
- Nevybavené


VYHĽADÁVANIE V KATALÓGOCH V SYSTÉME VIRTUA
Systém umožňuje viacero spôsobov vyhľadávania:
Prezerať cez indexy

1. Z menu vyberiete ponuku: hľadať podľa
- autora,
- názvu,
- predmetu,
- vydavateľstva,
- signatúry,
- názvu časopisu...

2. Napíšte vyhľadávací termín (čo hľadáte)

3. Zoznam vyhľadaných záznamov:
Po zadaní HĽADAŤ získate zoznam termínov. Termín, ktorý najbližšie zodpovedá vášmu vyhľadávanému termínu sa objaví navrchu zoznamu vyhľadaných termínov. Každému termínu predchádza číslo, ktoré hovorí, koľko záznamov v databáze zodpovedá danému termínu.
Kliknutím na vyhľadávaný termín sa Vám zobrazia všetky bibliografické záznamy, súvisiace s týmto termínom.

Znamienko + (plus) na doplnenie k číslu v stĺpci označuje termín autority a vyjadruje, že „pozri tiež – s týmto termínom je spojený odkaz“.

Znamienko - (mínus) namiesto čísla v stĺpci označuje neautoritatívny termín a vyjadruje, že „pozri, s termínom je spojený odkaz“.

Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov
1. Môžete zadať viac kľúčových slov (slov, ktoré chcete vyhľadať) do jednotlivých políčok a priraďte k nim kategóriu – autor, názov, predmet, prípadne ISBN u kníh, ISSN u seriálov.

Typy kľúčových slov:
a) alfanumerické: napr. 1900s
b) čísla: napr. 1984
c) slová skrátené hviezdičkou (* ): napríklad farm* nám vyhladá slová farma, farmy, farmárstvo alebo akékoľvek iné slovo začínajúce na koreň slova farm.
d) slová obsahujúce otáznik (?), kde tento znak predstavuje jeden znak: Napríklad colo?r (far?a), nám vyhľadá slová color (farba) a colour
e) zadanie viac slov jednej kategórie: napríklad „občianska vojna“
V zozname slov je medzi termínmi operátor AND, ak neudáte žiadny iný operátor.

V zozname slov nie je stanovené poradie, vyhľadané slová nemusia byť v záznamoch podľa uvedeného poradia.

f) spájanie slov logickými operátormi. Zoznamy slov môžu obsahovať logické boolovské operátory & (AND), + (OR), or - (NOT).

Príklad: „mačky & plemená – Siamska mačka“

Jednotlivé termíny zadajte do jednotlivých políčok a spojte pomocou operátorov z menu:
& ( AND) (ak chcete, aby vo vyhľadaných záznamoch boli všetky termíny)
+ (OR) (ak sa má vo vyhľadaných záznamoch nachádzať aspoň jeden termín)
- (NOT) NIE (zadáte termín, ktorý sa nemá vo vyhľadaných záznamoch nachádzať)


Multidatabázové vyhľadávanie
je podobné ako vyhľadávanie podľa kľúčových slov, ale navyše môžete zadať vyhľadávanie v niektorých externých databázach z uvedeného zoznamu:
Slovenská knižnica (teda všetky slovenské knižnice, ktoré kooperujú v systéme VIRTUA)
Knižnica Univerzity Komenského
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kongresová knižnica USA (Library of Congress)

Výsledkom je zoznam databáz, ktoré sa prehľadávali a počet záznamov, ktoré zodpovedali vášmu zadaniu vyhľadávania. Kliknutím na ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY sa objaví zoznam vyhľadaných záznamov. Z okna Úplný záznam môžete pristupovať k úplným záznamom, holdingom, exemplárom a MARC záznamom.
Zobrazenie výsledkov hľadania a prezeranie záznamov
Výsledky vyhľadávania sa objavia vo forme zoznamu krátkych záznamov so základnými údajmi o dokumente, taktiež sa objaví logo, ktoré označuje, o aký typ dokumentu sa jedná:

Všetky dokumenty
Knihy
Seriály
Súborný katalóg periodík
Články
Elektronické zdroje
Mapy
Hudba
Vizuálny materiál
Zmiešaný materiál


Kliknutím v ľavej časti záznamu môžete zobraziť: úplný záznam, informácie o exemplároch, holdingoch, prípadne záznam v tvare MARC.

Úplný záznam: - úplná bibliografická informácia o dokumente:
• autor,
• názov,
• signatúra,
• predmetové heslá, atd.

Holding: - znamená vlastníctvo dokumentu - vyhľadávaný dokument sa nachádza v danej knižnici

Exemplár: zobrazuje počet exemplárov zodpovedajúcich bibliografickému záznamu, ktoré sa nachádzajú v knižnici a ich uloženie
*Poznámka: V systéme si môžete objednávať na vypožičanie len dokumenty, ktoré majú informácie o exemplároch.

MARC záznam: Zobrazí záznam v spracovateľskom formáte MARC 21.


Predĺženie výpožičnej lehoty
Výpožičnú lehotu vypožičaných dokumentov si čitateľ môže predĺžiť kliknutím na :
- „aktivita“
- „vypožičané exempláre“
Výpožičná lehota sa predĺži zakliknutím okienka akcie pri predlžovanom exemplári.


Objednávanie dokumentu (žiadanka o rezerváciu)

REZERVOVANIE KNÍH PROSTREDNÍCTVOM KATALÓGU NIE JE MOŽNÉ ! Žiadané tituly môže na požiadanie rezervovať len pracovník knižnice. Rezervácie zadané čitateľom prostredníctvom systému nebudú akceptované.


Používanie košíka

Košík nemá funkciu objednávania kníh, ale je určený pre uloženie vyhľadaných záznamov!!! (rešeršovanie)
Vyhľadaný záznam alebo záznamy si môžete uložiť do košíka. Obsah košíka potom môžete zaslať elektronickou poštou, uložiť do svojho počítača, prípadne vytlačiť vo viacerých formátoch – krátky, plný záznam, prípadne záznam v tvare MARC.
Košík je aktívny počas vašej práce, po ukončení vašej práce sa jeho obsah zmaže. Obsah košíka môžete počas svojej práce zmazať aj sami.


Odhlásenie zo systému
Po skončení práce sa prosím odhláste kliknutím na tlačidlo odhlásiť v poli „Informácie o používateľovi“.


Filter vyhľadávania
Kliknutím na filter vyhľadávania môžete zadať užšie kritériá pre vaše vyhľadávanie, typ dokumentu, jazyk dokumentu, dátum vydania publikácie, prípadne dátum, ktorý je dôležitý pre hľadaný dokument a zadaním sa budú filtre aktivovať a budú použité pri vašom vyhľadávaní.


História vyhľadávania
V ľavej spodnej časti obrazovky sa počas vašej práce zapisuje história jednotlivých termínov vyhľadávania. Kliknutím na niektorý termín sa znova zopakuje dané vyhľadávania.


Expertné vyhľadávanie
Používa na vyhľadávanie personál knižnice.


Vyhľadávanie v SLOVENSKEJ KNIŽNICI
Kliknutím na tlačidlo Slovenská knižnica sa dostanete na hlavnú stránku Slovenskej knižnice, kde môžete vyhľadávať v katalógu všetkých knižníc, zúčastnených v projekte.
Vyhľadávať môžete aj v katalógoch jednotlivých knižníc, kliknutím na logo jednotlivej knižnice na pravej časti hlavnej obrazovky Slovenskej knižnice.


V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na pracovníkov knižnice, ktorí vám ochotne poradia.

Vypracovala: Bc. Ivana Gálusová

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Anketa
Knihy, ktoré čítate, si kupujete alebo požičiavate?
Archív ankiet
Vytlačiť stránku