Výber z edičnej činnosti 1977 - 2004

Galantské trhy v článkoch /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2004. – 206 zázn. – ISBN 8089097057

A Galántai Vásár a sajtó tükrében (Galantské trhy v článkoch) /Összeáll. Kontár Judit. – Galanta: Galantská knižnica, 2004. – 206 zázn. – ISBN 8089097065

Zsidók Galántán és környékén (Židia v Galante a v okolí) /Összeáll. Kontár Judit. – Galanta: Galantská knižnica, 2004. – 58 zázn. – ISBN 808909709X

Židia v Galante a okolí /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2004. – 58 zázn. – ISBN 8089097081

Kodály Zoltán és Galánta : 1992-2002 /Összeáll. Kontár Judit. – Galanta: Galantská knižnica, 2003. – 103 zázn. – ISBN 8096804995

Kodály Zoltán a Galanta : 1992-2002 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2003. – 103 zázn. – ISBN 8089097006

Súpis novín a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta za roky 1997-2001 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2003. – 57 zázn. – ISBN 8089097022.

Bibliografia dejín miest a obcí okresu Galanta. 2. : Sládkovičovo /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2001. – 44 s.

Kalendár výročí osobností okresu Galanta na rok 2002 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2001.

50 rokov Galantskej knižnice : 1951-2001 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2001.

Súpis edičnej činnosti Galantskej knižnice : 1962-2001 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2001. – Nestr.

Dobré svetlo : 25 rokov činnosti Fotoklubu pri MsKS v Galante /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2000. – 27 s.

Kalendár výročí osobností okresu Galanta na rok 2000 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Galantská knižnica, 2000. – Nestr.

Svetloslav Veigl (1915-) /Zost. Etela Czibulová. – Galanta: Galantská knižnica, 2000. – 26 s.

Knihovníctvo v okrese Galanta : 1959-1999 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1999. – 35 s.

Rudolf Čižmárik (1949-2008) : tridsať rokov v literatúre /Zost. Etela Czibulová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1999. – 84 s.

Vlastivedné múzeum v Galante : 1969-1999 / Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1999. - 88 s.

Dvadsaťpäť rokov činnosti Okresného astronomického kabinetu v Galante /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1998. – Nestr.

Historická knižnica Rímsko-katolíckeho farského úradu v Abraháme /Zost. Ľudmila Horváthová, Anna Jonášová, Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1998. – 40 s.

Kalendár výročí osobností okresu Galanta na rok 1999 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1998. – 38 s.

Súpis novín a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta v rokoch 1977-1997 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica,1998. – 31 s.

Bibliografia dejín mesta Galanta : 1237-1997 /Zost. Judita Kontárová. – Galanrnta: Dudvážska knižnica, 1997. – 18 s.

Kalendár výročí osobností galantského regiónu na rok 1998 /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1997. – Nestr.

Vojtech Mihálik (1926-2001) /Zost. Etela Czibulová. – Galanta: Dudvážska knižnica, 1997. – 242 s.

Ján Majko (1900-1985) /Zost. Judita Kontárová. – Galanta: Okresná knižnica, 1996. – 13 s.

Július Lőrincz (1910-1980) /Zost. Irena Orbanová, Judita Kontárová. – Galanta: Okresná knižnica, 1996. – 35 s.

Vojtech Baďura (1926-1975) /Zost. Etela Czibulová. – Galanta: Okresná knižnica, 1996. – 6 s.

Svetloslav Veigl (1915-) /Zost. Etela Czibulová. – Galanta: Okresná knižnica, 1995. – 56 s.

A zene mindenkié: Kodály Zoltán és Szlovákia (Hudba patrí všetkým : Zoltán Kodály a Slovensko) / Zost. Anna Jonásová. – 2. dopl. vyd.– Győr: Kisfaludy károly Megyei Könyvtár, 1992. – 131 s.

Chránené územia a prírodné útvary okresu Galanta /Zost. Etala Czibulová. – Galanta: Okresná knižnica, 1988.

Činnosť Fotoklubu v Galante /Zost. Anna Jónášová. – Galanta: Okresná knižnica, 1986.

Ján Navrátil (1935-) /Zost. Anna Jonásová. – Galanta: Okresná knižnica, 1985. – 41 s.

Zdroje života : ochrana a tvorba životného prostredia /Zost. Anna Jonášová. – Galanta: Okresná knižnica, 1983. – 54 s.

Hudba patrí všetkým: Zoltán Kodály a Slovensko /Zost. Anna Jonášová. – Galanta: okresná knižnica, 1982. – 77 s.

Ozvena Košútskych sálv /Zost. Anna Jonášová, Marta Brezinová. – Galanta: Okresná knižnica, 1981. – 99 s.

Súpis novín a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta v rokoch 1892-1976 /Zost. Anna Jonášová. – Galanta: Okresná knižnica, 1977. – 110 s.


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 

Vytlačiť stránku