Vážení návštevníci,
v zmysle Vyhlášky č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviak obmedzeniam prevádzok, naša knižnica umožňuje vstup za účelom vypožičania a vrátenia kníh, do 2.10.2021 všetkým návštevníkom.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať!