Zriaďovateľ Galantskej knižnice, TTSK realizoval projekt z dotačnej výzvy Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR  "Bezpečne za kultúrou".

Súčasťou projektu je aj nákup hygienických a ochranných prostriedkov do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informácií SR.