Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a svojou kúpou na burze kníh podporili Galantskú knižnicu. Troch z vás sme vyžrebovali a odmeníme knižným darom. Vylosované čísla 89, 62, 31.

Gratulujeme!


Výhru si možete prebrať už od 23.3. v čitárni GK.