Spoznávajte zblízka zbierkové predmety múzeí a galérií v zriadovaťeľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja!