Radi by sme informovali, že Slovenská pedagogická knižnica (v súčasnosti integrovaná do Metodicko-pedagogického centra ako samostatný odbor), vydala v on-line elektronickom formáte recenzovanú publikáciu "Informačná gramotnosť a informačné vzdelávanie" (Informačné vzdelávanie, Slovenská pedagogická knižnica (spgk.sk). Určená je knihovníkom verejných, školských a akademických knižníc i pedagógom žiakov primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania.

Licencia umožňuje jej voľné šírenie na internete, v prípade záujmu ju môžete zverejniť používateľom a zamestnancom vašej knižnice i  knižniciam, ktoré metodicky usmerňujete.