Milí naši čitatelia,
ďakujeme, že vypĺňate formulár na návrh zakúpenia nových kníh.
Na základe vašich návrhov sme zakúpili niektoré z týchto noviniek.
Skontrolujte či nie je vypožičaná prostredníctvom online katalógu.
Ak je dostupná, objednajte si ju ešte dnes!

sluzby [at] galantskakniznica.sk

mladeznicke [at] galantskakniznica.sk