Nákup nových publikácií do knižného fondu realizujeme vďaka projektu "KNIHA - NAJLEPŠÍ ZDROJ POZNANIA", ktorý podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu FOND NA PODPORU UMENIA