V zmysle Uznesenia vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 si Vám dovoľujeme oznámiť, že Galantská knižnica bude ZATVORENÁ do odvolania.

Výpožičnú dobu kníh sme automaticky predĺžili.
Informácie poskytujeme:
- e-mailom (sluzby [at] galantskaniznica.sk)
- telefonicky v čase od 8:00 do 15:00 (031 / 780 29 20, 0911 135 793)


Pri záujme o rešeršné služby kontaktujte:
- e-mailom (kniznica [at] galantskakniznica.sk)
- telefonicky v čase od 08:00 do 15:00 (0911 699 630)


Pre vrátenie kníh môžete využiť BIBLIOBOX.

Za porozumenie ďakujeme.