V rámci októbra, Mesiaca úcty k starším, sme pripravili pre seniorov počítačový kurz a základy ovládania mobilného telefónu. Ak vás zaujíma práca s počítačom, základné pojmy, internet a web, e-mail, práca s textom a jeho úprava, program ms word, facebook a tiež plnohodnotné využívanie mobilného telefónu, príďte k nám každú stredu od 09:00 do 11:00, alebo volajte na uvedené telefónne číslo a zistite viac informácií. Tešíme sa na vás!