Galantská knižnica v Galante sa zapojila do národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe" .
Unikátny projekt pochádza z dielne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Digitálna Koalícia.
Vzdelávanie seniorov v tejto oblasti je v dnešnej dobe nevyhnutné, pretože veľakrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Cieľom bezplatných certifikovaných IT školení je pomôcť seniorom lepšie sa orientovať v online svete a motivovať ich k správnemu používaniu digitálnych technológií v praxi.
Kurz pozostáva zo základov práce s počítačom (internet a e-mail), základov práce s digitálnym zariadením (tablet) a práce s mobilnými technológiami pre seniorov  (vlastný smartfón). Určený je pre seniorov nad 65 rokov, seniorov s priznaným starobným alebo invalidným dôchodkom, osobám s ŤZP.
Po ukončení kurzu dostane každý účastník Certifikát s uvedením úrovne nadobudnutých digitálnych zručností a zadarmo tablet s príslušenstvom, na ktorom pracoval počas výuky.

Prihlasujte sa osobne v čitárni Galantskej knižnice

alebo mailom na: kniznica [at] galantskakniznica.sk a tel.č. 0911 699 630