Prihlasujte sa osobne v čitárni Galantskej knižnice

alebo mailom na: kniznica [at] galantskakniznica.sk a tel.č. 0911 699 630