Pokračujeme v kurze pre seniorov, no tentokrát v skrátenej forme a na konkrétne témy.
Tešíme sa na vás.