Týždeň slovenských knižníc priniesol do knižnice okrem bohatého programu pre verejnosť aj predstavenie projektu "Modernizácia mobiliáru knižnice v oddelení pre deti", ktorý bol realizovaný v roku 2023. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Vynovená herňa je k dispozícií všetkých malým aj väčším čitateľom počas otváracích hodín oddelenia pre deti a mládež Galantskej knižnice.