O 70. výročí založenia knižnice

Tentokrát v mesačníku

Galantské novinky

číslo 2,  s. 4