Za finančné prostriedky na nákup noviniek do knižného fondu ďakujeme mestu Galanta.