So zmenou knižnično-informačného systému, s ktorým aktuálne pracujeme, prišiel aj nový online katalóg a prihlasovanie do online konta registrovaných používateľov.

Svoje online konto nájdete na https://gagk.dawinci.sk/

V pravom hornom rohu sa prihlásite pomocou dvoch koloniek, ktoré je nutné vypliť.

Číslo preukazu: čiarový kód čitateľského preukazu bez hviezdičiek

Heslo: priezvisko s diakritikou

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a otázok nás neváhajte kontaktovať.

kniznica [at] galantskakniznica.sk