Seniori, ktorí čítajú, si často užívajú omnoho viac, než len dobrý príbeh. Vedecké štúdie našli veľa výhod čítania pre starších, od zníženia stresu a zlepšenia spánku po zlepšenie obvodov pamäti, zbystrenia pri rozhodovaní a prípadne aj oneskorenie nástupu demencie a Alzheimerovej choroby. Týchto päť výhod ukazuje, prečo návyky na čítanie pre starších ľudí pomáhajú chrániť ich mentálne schopnosti.

1. Vylepšenie pamäti
Štúdia 294 seniorov publikovaná v neurológii zistila, že seniori, ktorí sa podieľali na mentálnej simulácii aktivít, ako je čítanie počas celého svojho života, mali pomalší pokles pamäti v porovnaní s tými, ktorí tak neurobili. Zapojenie sa do činnosti neskôr v živote znížilo mieru poklesu o 32 percent. Čítanie precvičuje vašu pamäť, ktorá je rozhodujúca pre krátkodobé vyvolanie každodenných udalostí. Pravidelné mentálne cvičenia prostredníctvom čítania môžu posilniť nervovú sieť mozgu a pomôcť vašej mysli stať sa vnímavejšou na učenie a uchovávanie pamäti.

2. Zosilnenie rozhodovacích schopností
Čítanie môže zlepšiť analytické a uvažovacie schopnosti, ktoré seniori potrebujú na riešenie problémov. Schopnosť známa ako tekutinová inteligencia, ktorá v dospelosti klesá. Štúdia Američanov vo veku 25 až 74 rokov zistila, že bez ohľadu na vek, tí, ktorí rutinne robili viac, prostredníctvom takých aktivít, ako je čítanie, robili na testoch inteligencie tekutín lepšie výsledky ako ich náprotivky.

3. Oneskorenie nástupu Alzheimerovej choroby a demencie
Ďalší výskum zistil, že u dospelých vo veku 70 rokov, ktorí sa zaoberajú intenzívnymi záľubami, napríklad čítaním, vo veku od 20 do 60 rokov, je menej pravdepodobné, že sa u nich vyvinie Alzheimerova choroba. V článku publikovanom USA DNES Dr. Zaven Khachaturian, vedecký poradca Alzheimerovej asociácie, hovorí, že činnosti náročné na mozog vytvárajú rezervu neuronálnych spojení, takže Alzheimerov proces trvá dlhšie, kým zničí dostatok neurónov, aby sa objavili príznaky.

4. Zníženie stresu
Pokiaľ ide o odpočinok, čítanie dobrej knihy prevyšuje aj počúvanie hudby, šálku kávy alebo prechádzku. Podľa prieskumu uskutočneného v Mindlab International na University of Sussex  uvoľnenie srdcového rytmu a svalového napätia účastníkov, ktorí sa ponorili do dobrej knihy, trvalo len šesť minút.

5. Lepší spánok
Čítanie v posteli sa už dlho považuje za bezpečný spôsob, ako zaspať. Klinika Mayo to potvrdzuje a uvádza, že vytvorenie rituálu pred spaním, napríklad čítanie, signalizuje telu, že je čas na spánok. Táto aktivita vyvoláva zatváranie očí lepšie ako zaspanie pred televíznou obrazovkou alebo iným elektronickým zariadením, o ktorom sa dokázalo, že udržiava ľudí hore alebo dokonca narušuje ich odpočinok.

ZDROJ: https://eknizky.sk/2020/04/pat-osvedcenych-vyhod-citania-knih-pre-seniorov/