Pre skvalitnenie služieb a spríjemnenie prostredia obnovujeme osvetlenie v oddelení beletrie a náučnej literatúry pre dospelých.
Vopred ďakujeme za trpezlivosť.