V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie Slovenská asociácia knižníc pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii),

získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

DOTAZNÍK