Knižničný inštitút Slovenskej národnej knižnice v Martine vydal metodický materiál pre starostov obcí Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí pre budovanie a fungovanie knižníc. Metodika Vás komplexne prevedie úlohami zriaďovateľov mestských a obecných knižníc, financovaním a premenou tradičnej úlohy knižníc. Príručka prináša základný súbor informácií a predstavuje knižnice ako vzdelávacie, kultúrne a komunitné centrum obce, nájdete v nej aj rady a tipy ako pomôcť v rozvoji a napredovaní Vašej knižnice a množstvo príkladov z praxe verejných knižníc, ktoré môžu pomôcť rozvíjať knižnicu v obci a meste.