Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči v spolupráci s Galantskou knižnicou ponúka službu slabozrakým, nevidiacim a imobilným používateľom, či používateľom s inými telesnými obmedzeniami možnosť vypožičania audiovizuálnych kníh.


Podmienkou požičiavania takýchto kníh je platný čitateľský preukaz Galantskej knižnice a potvrdenie od lekára (tlačivo je možné vypýtať priamo v knižnici alebo stiahnuť z tejto stránky – pod článkom).


Audiovizuálne knihy si môžu vypožičať takíto používatelia osobne, ale môžu im ich vypožičať aj ich rodinní príslušníci.

Bližšie informácie radi poskytneme v čitárni Galantskej knižnice alebo na telefónnom čísle 0911 699 630 a tiež prostredníctvom mailu na adrese: kniznica [at] galantskakniznica.sk

Súbory na stiahnutie: