Už čoskoro odštartujeme v spolupráci s CVTI SR digitalizáciu periodika Víťazná cesta, ktoré vychádzalo v rokoch 1960–1991. Časopis dokumentoval každodenné dianie v našom okrese a reagoval na spoločensko – kultúrne udalosti galantského regiónu. Je nenahraditeľným svedectvom svojej doby. Bez digitalizácie by sa nám pomaly stratili dôležité informácie o založení Okresného vlastivedného múzea, o minulosti Neogotického kaštieľa, o návštevách slávnych osobností v našom meste či o činnosti regionálnych autorov.