Ponúkame Vám vyradené tituly čitárne Galantskej knižnice za sympolickú cenu, 1 €/ročník.

V prípade záujmu navštívte oddelenie čitárne GK.

Ponuka platí do 31. 08. 2021