Dovoľujeme si vás informovať o zverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/215 Z. z. a nasl.
Predmet obstarávania - RFID bezpečnostné brány s príslušenstvom.

Súbory na stiahnutie: