Oddelenie zabezpečuje čitateľom nielen absenčné a prezenčné výpožičné služby, ale poskytuje aj poradenské služby pri výbere literatúry, bibliografické či faktografické informácie. Vytvára databázu používateľov a záujemcom ponúka službu MVS (Medziknižničná výpožičná služba).

Oddelenie má pre svojich čitateľov k dispozícii vo voľnom výbere vyše 50 000 zväzkov kníh nielen v slovenskom a maďarskom jazyku, ale aj v angličtine, nemčine či francúzštine. Nájsť si knihu však môžete aj v on-line katalógu.

Cenník služieb

 

Kontakt: sluzby [at] galantskakniznica.sk

              vypozicka [at] galantskakniznica.sk