Pracovisko GK sa zaoberá predovšetkým zbieraním, doplňovaním a uchovávaním všetkých dokumentov galantského regiónu. Nájdete tu rôzne knihy, monografie miest a obcí, regionálne periodiká a obecné noviny, mapy, informačné bulletiny, propagačné materiály, fotografické publikácie, pohľadnice, elektronické nosiče a mnoho ďalších regionálnych dokumentov. Oddelenie vydáva rôzne tematické bibliografie, príležitostné bibliografické letáky a poskytuje aj rešeršné služby. Viac z činnosti oddelenia na podstránke Regionálne informácie a Edičná činnosť.

 

Kontakt: regional [at] galantskakniznica.sk

              bibliografia [at] galantskakniznica.sk