Na tomto oddelení sa doplňuje základný knižný fond Galantskej knižnice. Doplňovanie fondov a následné spracovanie prírastkov sa realizuje prostredníctvom kúpy, grantových programov a darov. Dary nám poskytujú súkromné osoby aj inštitúcie. Keď sú nové knihy spracované, zapísané a opečiatkované putujú na police výpožičných oddelení.

 

Kontakt: akvizicia [at] galantskakniznica.sk