V Galantskej knižnici bol zriadený prístup do multiodborovej databázy InfoTrac od vydavateľstva Gale Cengage.

Databáza je dostupná v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine a financovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Databáza InfoTrac, ktorá ponúka viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov je rozdelená do troch poddatabáz:

GALE Academic OneFile: pre vedu a výskum (viac ako 18 000 titulov, 8000 plných textov)

GALE General OneFile: pre verejné knižnice (viac ako 14 500 titulov, 9000 plných textov)

General InfoTrac Custom Journals: výber časopisov

Prístup k databázam je možné z priestorov knižnice