Galantská knižnica ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva Gale Cengage. Databáza je dostupná v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine a financovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Databáza InfoTrac od vydavateľstva GALE  poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

Academic OneFile - pre vedu a výskum s obsahom viac ako 18 000 titulov, 8 000 plných textov

General OneFile -  databáza pre verejné knižnice s obsahom viac ako 14 500 titulov, 9 000 plných textov

InfoTrac Custom Journals - výber časopisov

 

Databázy od spoločnosti Gale sú do konca roka 2020 voľne dostupné bez obmedzenia aj mimo priestorov knižníce!