Könyvtárunk működésének kezdetei 1951-re tehetők.

A Kerületi Nemzeti Bizottság ez évből származó iratai tudósítanak elsőként a járási népkönyvtár meglétéről.

Az intézmény kezdetben a helyi művelődési ház egyik termében talált otthonra.

1952-től intézményünk látta el a helyi és járási könyvtár feladatkörét. Ennek köszönhetően a könyvbeszerzés üteme is felgyorsult.

A megvásárolt könyvek adatai ún. gyarapodási naplóba kerültek, melyek közül az első 1953-ban készült.

Egy évvel később kezdte meg működését Alžbeta Gallová, könyvtárunk első könyvtárosa és igazgatója egy személyben.

Ekkor a könyvtárnak mindössze 85 állandó olvasója volt. Ez a szám 1959-re 636 olvasóra és 5955 megvásárolt könyvre növekedett.

1960-ban jelentős közigazgatási változások révén a Galántai járáshoz került a Szenci, Szeredi és Vágsellyei járás egy része is. Ugyanez évben nyerte el az igazgatói széket Milan Šimo. Az 1970-es évvel mérföldkőhöz érkezett az intézmény. A könyvtár a neogótikus kastélyba te tte át működése színhelyét, ahol 6 terem állt rendelkezésére a könyvtár ma is működő részlegei számára.

                           

 

Gyökeres változás 1973-ban jött el a könyvtár életében. Ekkor került megépítésre a Járási Szakszervezeti Tanács épülete, ahová a szlovák nemzeti felkelés 29. évfordulója alkalmából a könyvtár is beköltözött. Az intézmény ebben az időben Szlovákia legjobban elhelyezett könyvtárai közé tartozott.

 

                    

A 70-es évek, részben az új tereknek köszönhetően, nagyívű fellendülést hoztak a könyvtár mindennapjaiba. 1975. június 12-én a Kulturális Minisztérium Példás Népkönyvtárként elismerésben részesítette. Ezt a pozícióját 1977-ben is sikerült megőriznie. Az elbírálás során pozitív visszhangot kapott a könyvtár jelentős mennyiségű kultúrrendezvénye. Javult az együttműködés az oktatási intéznényekkel. A Galántai Könyvtárba olyan jeles szerzők is ellátogattak, mint Elena Čepčeková, Hana Zelinová, Ján Navrátil, Pavol Bunčák és Peter Andruška.

     

A gyűjteményszervezés és kultúresemények szervezése melett a 80-as évek legfőbb hozadéka az audiovizuális eszközök csatarendbe állítása volt. 1988-ban színes televízió és videólejátszó került megvásárlásra, valamint az ifjúsági részleg a videókölcsönzést is felvette tevékenységei sorába. Az új szolgáltatás sok érdeklődőt vonzott. 1989-ben 1342 olvasó igényelt kazettát. Ez a trend azonban megpecsételte az 535 dr-os hanglemez gyűjteméy sorsát, mely 1990 után kiselejtezésre került.

      

A Galántai Könyvtár egy elektronikus írógép kivételével még 1993-ban sem rendelkezett számítógépes technikával. Az automatizáció és mechanizáció jegyében 1994-ben három számítógép, valamint 2 nyomtató került megvásárlásra. A katalogizálás és kölcsönzés megkönnyítésére pedig a Smartlib könyvtárprogram jelentett megoldást.

           

 

1996 július 1-től a Kulturális Minisztérium döntése nyomán a könyvtár- Dudvágmenti Könyvtár néven- a Járási Honismereti Múzeummal és az Járási Közművelődési Központtal együtt egy nagyobb egység, a Dudvágmenti Kultúrális Központ részévé vált, élén egy kormánymegbízottal, Paed. Dr, Anna Pilárikovával.

       

1997-ben a Dudvágmenti Könyvtár, az úttörő szlovákiai közkönyvtárak egyikeként biztosította olvasói számára az internet-hozzáférést.

Az új szolgáltatás egy helyi távközlési vállalat szponzorációjával valósult meg, amely számítógépet és modemet ajándékozott az intézménynek.

  

A Dudvágmenti Könyvtár, mely 1996-tól a Dudvágmenti Kulturális Központ részeként működött, a Kerületi Hivatal döntése értelmében 1999. április 1-ével visszanyerte jogi önállóságát. Ezt követően a könyvtár névváltoztatásért folyamodott, melynek a fenntartó 21. 12. 1999-én tett eleget, az intézmény pedig felvehette mai, Galántai Könyvtár megnevezését.

A Galántai Könyvtár 2001-ben ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból jelent meg a Galántai Könyvtár 50 éve címet viselő tanulmánykötet, valamint az intézmény teljes kiadói tevékenységének összegzését tartalmazó szakbibliográfia. És persze nem hiányozhatott az ünnepség sem.

A felsőbb közigazgatási egységek létrejötte nyomán a Galántai Könyvtár 2002 április 1-től a Nagyszombati Kerületi Hivatal fenntartói hatásköréből a Nagyszomati Kerületi Önkormányzat alá került. Az intézmény attól kezdve a városi könyvtár és a járás módszertani centrumaként működő regionális könyvtár szerepkörét is betölti.

A Galántai Könyvtár első honlapja még 2001-ben indult útjára. Legfőbb cél egy érthető és áttekinthető virtuális elérhetőség létrehozása volt az online térben. 2004-ben az oldal kínálata a könyvtár katalógusával bővült, mely a mai online katalógus elődjeként a teljes könyvgyűjtemény áttekintésére kínált lehetőséget.

2006 nem csupán a megújult honlap – www.galantskakniznica.sk – bemutatásának éve, hanem a könyvtár logójának megalkotásáé is. Orbán Tomáš győztes pályázata 4 értelmezési síkot tömörít. A pillangó motívuma a lágyságot, kellemet jelképezi, a falevél szabad asszociációt enged a papírgyártás alapanyagára, a négylevelű lóhere pedig a szerencsére. A logóban elrejtve megtaláljuk a könyvtár iniciáléját is.

A Galántai Könyvtár 2008-ban csatlakozott a Virtua könyvtári információs rendszer felhasználóit tömörítő KIS3G elnevezésű projekthez. A program implementálása 2011. január 1-ig tarott, és máig itt valósul meg a katalogizálás, kölcsönzés és adatbázis-építés jelentős része.

A Galántai Könyvtár 2011. április 26-án a régi és új könyvtárosok, valamint  meghívott vendégek körében ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A méltató beszédek után gazdag kultúrprogram szórakoztatta a jelenlevőket. A kerek jubíleum alkalmából kerültek kiadásra A Galántai Könyvtár 60 éve, A Galántai Könyvtár kiadványai 2001 – 2011, illetve a Galántai Könyvtár a nyomtatott sajtóban 2001 – 2011 címet viselő  bibliográfiák.

A 2012-es év a Galántai Könyvtár számára a felújítási munkák jegyében zajlott. A nyári szünidő két hónapja alatt a kölcsönző teljesen átalakult. A helyiség új öntött padlót, méretre készített könyvespolcokat és kölcsönzőpultokat kapott.

A Galántai járás irodalmi gyermekfolyóirata Pod lupou címmel indult útjára még 2004-ben. 4 év elteltével a lap megszűnt, majd hosszabb hallgatás után 2013-ban tért vissza immár két nyelven: Pod lupou – Nagyító alatt. A legjobb művek kiválasztásakor nem támasztunk tartalmi sem formai követelményeket, a beérkező írások sokféleségének csak a ifjú alkotók képzelete szabhat határt. A folyóirat archívumát megtalálja honlapunkon!

2015 nyarán a gyermekrészleg teljes átalakítása következett. A festés, parketta csiszolás és áramhállózati munkák befejeztével, új könyvállványok kerültek elhelyezésre a felújított terekben. 2018 végéig még több bútordarab (fotelek, babzsákok, kölcsönzőpult és adatprojektor) került beszerzésre, pontot téve ezzel a 3 éves korszerűsítési munkálatok végére.

A 2006 – 2008 között elkezdett munka gyümölcseként 2019-ben befejeződött az olvasóterem helyiségeinek átfogó felújítása. Ennek keretén belül új állványok, kölcsönzőpult, asztalok, székek és kényelmes fotelek kerültek beszerzésre.

Az elkövetkező pár alkalommal a Galántai Könyvtárba látogató neves személyiségeket mutatjuk meg. Elsőként a felejthetetlen írónőről, a mesék királynőjéről, Elena Čepčekováról emlékezünk meg, aki 1972. november 1-én látogatott el hozzánk.

  

Államtitkár, felkelő, publicista, aki gyermekkönyveket írt, és a 70-es évektől a természetvédelem témájával foglalkozott. Ő volt Miloš Krno. Többször tett látogatást könyvtárunkban, művei pedig a mai napig megtalálhatók polcainkon.

A könyvtár krónikája telis-tele van az író-olvasó találkozókat dokumentáló fotókkal. A 70-es években a mindenki által jól ismert és közkedvelt Vicent Šikulát és Krista Bendovát is vendégül láthattuk.

Nem csak író-olvasó találkozók zajlottak a könyvtárban.
Beszélgetésre invitáltuk többek közt a kiváló és felejthetetlen színművészt, Michal Dočolomanskýt is. Önök is emlékeznek a rendezvényre?

1979 egy szép tavaszi napján ellátogatott hozzánk a kiváló és közkedvelt író, Szered városának hű polgára, Ján Navrátil. A szerző munkásságát két személyi bibliográfia is megörökíti, melyeket regionális részlegünkön találhatnak meg.

 

A Galántai Könyvtár megalakulása óta számos rendezvényt szervezett. Megfordultak nálunk az irodalmi és kulturális élet kiemelkedő alakjai, akikkel olvasóink is megismerkedhettek. Reméljük, hogy a jövőben még sok sikeres esemény házigazdái lehetünk...