A könyvtárak szakmai portálja - www.infolib.sk

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma - www.culture.gov.sk

Könyvtárak

Slovenská národná knižnica v Martine - www.snk.sk

Knižnica Juraja Fándlyho Trnava - http://www.kniznicatrnava.sk/

Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda - http://www.kniznicads.sk

Záhorská knižnica Senica - www.zahorskakniznica.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave - www.ulib.sk

Slovenská pedagogická knižnica - www.spgk.sk

Centrum vedeckých a technických informácií Bratislava  -www.cvtisr.sk

Slovenská asociácia knižníc - www.sakba.sk

Literárne informačné centrum - www.litcentrum.sk

Portál pre knihovníkov v Českej republike - www.knihovna.cz

Project Gutenberg   -  eknihy v rôznych jazkykoch - www.gutenberg.org

Elektronikus folyóiratok

Knižnica - http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/odbornikov/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html

Bulletin SAK- http://www.sakba.sk/bulletin/
  
Knižná revue - www.litcentrum.sk/kniznarevue

ITlib - www.cvtisr.sk/itlib/itlib.htm

Online könyváruházak

ARTFÓRUM – elektronické kníhkupectvo   www.artforum.sk

MARTINUS – šinternetové kníhkupectvo www.martinus.sk

PANTA RHEI - internetové kníhkupectvo www.pantarhei.sk

MRKVIČKA - knihy pre deti  www.mrkvicka.sk

További hasznos információk

Právny a informačný portál - www.slov-lex.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti - www.osf.sk

www.slovnaftludom.sk

Detský fond Slovenskej republiky - www.dfsr.sk

Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave - www.bibiana.sk