A Galántai Könyvtár intézmények és magánszemélyek számára könyvtárközi kölcsönzést biztosít.
Amennyiben a keresett dokumentum csak egy példányban, a hét napra kölcsönözhető kézikönvytárban található meg, regisztrált olvasóinkra való tekintettel könyvtárközi szolgáltatás nem vehető igénybe.
Némely dokumentum csak helybeni használatra szolgál.

Díjtételek

Magánszemélyek a fizetési kötelezettség okán rendelési igényüket kizárólag személyesen intézhetik!

A dokumentumok kölcsönözhetőségéről minden esetben a küldő könyvtár dönt.

Kitöltendő formanyomtatványok:

 MVS - folyóirat (csak könyvtáraknak)

 MVS - könyv (csak könyvtáraknak)

Kérdéseikre szívesen válaszolunk: 

Könyvrendelés:
mvs [at] galantskakniznica.sk

Folyóirat-rendelés:
kniznica [at] galantskakniznica.sk

Igénylésüket postai úton is eljuttathatják címünkre:

Galantská knižnica
Mierové námestie č. 4
924 01 GALANTA