Galantská knižnica
Mierové námestie číslo 4
924 00 GALANTA

 

tel./fax: 031 / 780 29 20, 0911 135 793
email: kniznica@galantskakniznica.sk
email: galantskakniznica@zupa-tt.sk

 

Riaditeľka

Mgr. Lívia Koleková
livia.kolekova@galantskakniznica.sk

Oddelenie beletrie a náučnej literatúry

Katarína Bedečová
sluzby@galantskakniznica.sk

Agáta Katonová
mvs@galantskakniznica.sk

Alena Jamrišková
vypozicka@galantskakniznica.sk

Oddelenie literatúry pre deti a mládež

Lívia Lanczová
mladeznicke@galantskakniznica.sk       

Angelika Biróová
podujatia@galantskakniznica.sk  

Eva Horváthová
mladeznicke@galantskakniznica.sk

Oddelenie koordinácie a metodiky

Mgr. Darina Kráľová
metodika@galantskakniznica.sk

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany fondov

Andrea Kosinszká
akvizicia@galantskakniznica.sk

Katarína Bedečová
bedecova1@galantskakniznica.sk

Čitáreň a študovňa

kniznica@galantskakniznica.sk

Oddelenie bibliografie a regionálnych informácií

Mgr. Judita Kontárová
bibliografia@galantskakniznica.sk                                                              

Zita Perleczká
regional@galantskakniznica.sk

Úsek ekonomicko technickej činnosti

Eva Tímárová
ekonom.gk@zupa-tt.sk

Marketing

Zuzana Mlatecová
marketing@galantskakniznica.sk

 

Napíšte nám

Vaše kontaktné informácie