Úsek koordinácie a metodiky poskytuje metodické usmernenia pre obecné knižnice.

Informácie pre knižnice nájdete v časti Pre knižnice.

 

Kontakt: metodika [at] galantskakniznica.sk