Medzi prioritné úlohy oddelenia patrí práca s deťmi a mládežou. V modernom a príjemnom prostredí detskej knižnice a klubovne sa organizujú rôzne druhy kultúrnych aktivít (besedy s tvorcami detských kníh, tvorivé dielne, rozprávkové čítania, pohybové aktivity), ktoré sú  určené nielen deťom ale aj ich rodičom. Na vysokej úrovni je aj spolupráca so všetkými typmi škôl (materské, základné, stredné) nielen v meste Galanta ale aj v okrese.

Oddelenie literatúry pre deti ponúka takmer 25 000 zväzkov kníh nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom či anglickom jazyku. Vybrať si môžete aj cez on-line katalóg.

Cenník služieb.

 

Kontakt: mladeznicke [at] galantskakniznica.sk