Knihy a dokumenty, ktoré knižnica vlastní len v jednom exemplári a sú zaradené v príručnej knižnici (výpožičná doba 7 dní) sa pre veľký záujem našich čitateľov formou MVS externe NEPOŽIČIAVAJÚ.

Pre žiadajúce knižnice sa niektoré tituly (podľa posúdenia pracovníkov GK) dajú požičať formou MVS IBA PREZENČNE.

O požičiavaní kníh a dokumentov zo svojich fondov rozhoduje požiadaná knižnica.

Žiadanky na MVS sa zadávajú vyplnením formulára na stránke.

Formulár žiadanky MVS - kópia článku (len pre knižnice)

Formulár žiadanky MVS - kniha (len pre knižnice)

V prípade nejasností sa prosím obráťte na uvedené e-mailové adresy.

Objednávky kníh:
mvs [at] galantskakniznica.sk

Objednávky článkov:
kniznica [at] galantskakniznica.sk

Objednávky je možné zasielať aj poštou na adresu:

Galantská knižnica
Mierové námestie č. 4
924 01 GALANTA