2020

2021

 • Újra kinyitott a könyvtár (Új Szó 28. 01. 2021)
 • Galantská knižnica slávi 70 rokov (Galantské novinky, 2021 číslo 2, s. 4)
 • Újra várják az olvasókat a Galántai Könyvtárban (Új Szó 23. 04. 2021 s. 4)
 • Danková, Miriam : Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2020 (Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 2021, 24 s.)
 • 70 rokov Galantskej knižnice= : 70 éves a Galántai Könyvtár (Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 9, 20)
 • (SV): Beseda s Eduardom Chmelárom o slovenských dejinách (Galantské novinky . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 8 )
 • (SV) : Cenu primátora dostala Galantská knižnica a jej riaditeľka L. Koleková= : A Galántai Könyvtár és annak igazgatónője L. Koleková kapta a polgármester díját (Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 3, 15)
 • (SV): Galantská knižnica slávi 70 rokov= : 70 éves a Galántai Könyvtár (Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 2 (2021), s. 4, 13)
 • Medzi vami - počas letných prázdnin (Maxík . - Roč. XVIII, č. 2 (2021), s. [30-31])
 • Tornyai, Bianka: Meseolvasás a legkisebbeknek és könyvvásár a galántai könyvtárban (Új Szó . - Évf. 74, sz. 267 (2021), o. 4)
 • reportáž RTV KREA: Darujte knihy do knižnej búdky https://www.rtvkrea.sk/darujte-knihy-do-kniznej-budky (19. 11. 2021)
 • reportáž RTV KREA: Galantská knižnica s útulnejším vestibulom https://www.rtvkrea.sk/galantska-kniznica-s-utulnejsim-vestibulom (23. 11. 2021)
 • reportáž RTV KREA:Knižná burza mala úspech https://www.rtvkrea.sk/knizna-burza-mala-uspech (26. 11. 2021)

2022

2023

2024