Dátum: 
31.01.2024 - 14:45

Frideczky, Akúcius  Ing., Dr., DrSc.

Poľnohospodársky odborník 

30.11.1900 Bratislava – 21.2.1974 Nitra

(Pripomíname si 50. výročie úmrtia)

Štúdium hospodárskych vied absolvoval v Budapešti. V rokoch 1924-1952 pôsobil ako hospodársky úradník, aj v Horných Salibách a v cukrovaroch Sereď a Šurany. Potom vedúci Katedry základnej agrotechniky na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Autor knižných publikácií, vyše 40 vedeckých štúdií, 320 odborných  článkov z oblasti agrotechniky. Prekladateľ odborných prác z maďarského jazyka.