Dátum: 
07.12.2022 - 14:30

Eva Králiková-Tóthová

výtvarná umelkyňa

(Pripomíname si 85. výročie narodenia)

Narodila sa 14.12.1937 v Bratislave. V roku 1944 sa presťahovala s rodičmi do Galanty, kde žije a tvorí dodnes. Od roku 1964 až do odchodu do dôchodku pôsobila ako učiteľka výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole – výtvarný odbor v Galante. Venuje sa tvorbe kompizícií technikou oleja, akvarelu, tempery a pastelov. Účastníčka samostatných i kolektívnych výstav, jej diela sa nachádzajú v Maďarsku, v Belgicku a tiež v USA. V roku 2005 jej bola udelená Cena primátora mesta Galanta, v roku  2013 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Jemnosť a krása. Životná dráha Evy Králikovej-Tóthovej (Bibliografický leták)

FOTO: Rastislav Čambál