Dátum: 
01.07.2021 - 11:15

Hrubant, Juraj 

20. 7. 1936 Tábor, Česko - 11. 10 2011 Bratislava

operný spevák

Pripomíname 85. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia

Žil v Seredi, kde absolvoval základnú a strednú školu a bol členom školského speváckeho zboru a neskôr spevokolu Zvon. Operný a koncertný spev vyštudoval na VŠMU. V r. 1965 sa stal sólistom Štátnej opery v Lipsku, kde pôsobil do r. 1969, následne až do roku 1982 ako stály hosť. Od roku 1977 hosťoval pravidelne v Štátnej opere Berlín. Sólistom SND bol v r. 1969 – 1992. V r. 1989 – 1995 bol umeleckým šéfom opery SND a v r. 1999 – 2002 jej riaditeľom. Získal mnohé ocenenia, napr. v r. 1980 zaslúžilý umelec, v r. 2001 sa stal čestným členom Opery Lipskov, v r. 2002 získal Cenu Slovenského literárneho fondu za celoživotné dielo, r. 2002 Čestný kríž za vedu a kultúru Rakúskej republiky, v r. 2011 Cenu Minerva Crystallinus za umelecký prínos v oblasti operného umenia.

(Foto: K. Marenčinová – Archív SND)