Dátum: 
03.05.2022 - 13:30

Ľudovít Hadri

Spisovateľ a pedagóg

(Pripomíname 55. výročie úmrtia)

Narodil sa 15. 10. 1907 na Spišskom Podhradí - v Spišskej Kapitule. Po maturite ( v roku 1926 ) na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule pôsobil ako učiteľ na ľudových školách, od roku 1930 vo Veľkom Grobe, potom v Trakovciach, Bohdanovciach nakoniec v Bratislave. Autor občianskej, prírodnej, reflexívnej a náboženskej lyriky, ktorú publikoval časopisecky i knižne. Je aj autorom detskej knižky. Umrel 4. 5. 1967 v Bratislave.

Foto: Literárne informačné centrum