Dátum: 
07.02.2023 - 15:15

RNDr. Matej Zoltán Schmidt, CSc.

(21. 2. 1928 – 14. 07. 2008)

geológ a múzejník

Primomíname si 95. výročie narodenia a 15. výročia úmrtia

Narodil sa v Hronci. Ako saleziánsky novic študoval v Trnave a v Saleziánskom pedagogickom inštitúte v Galante-Hodoch, kde zmaturoval v roku 1949. Potom absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako kustód Slovenského národného múzea v Bratislave, kde založil mineralogické a geologicko-paleontologické oddelenie. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Prešove, ako paleobiogeograf v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Teologické štúdiá absolvoval tajne, správca farnosti v Podhoranoch. Autor odborných monografií, odborné články publikoval v domácich i zahraničných časopisoch. Umrel v Bratislave.

Foto: Hlásnik 2008/3