Dátum: 
28.07.2022 - 11:30

Mojžis Feldmann

rabín

(Pripomíname si 95. výročie úmrtia)

Narodil sa 10. januára 1860 v obci Pozdišovce (okres Michalovce). Študoval na ješivách v Szikszó a Nagymarton. Od roku 1882 pôsobil v Galante, v roku 1891 zvolený za rabína v Galante, zároveň prevzal aj vedenie ješivy. Neskôr sa stal predsedom budapeštianskeho rabiniátu, v rokoch 1921-1926 pôsobil aj pedagogicky na rabínskej škole v Budapešti. Písal hlavne v hebrejčine, jeho diela zostali v rukopisoch. Umrel 11.8.1927v Budapešti.

Foto: MILEV