Dátum: 
03.01.2023 - 14:15

Dr. Rudolf Blatnický

profesor teológie, rehoľný brat, diakon

(Pripomíname si 95. výročie narodenia)

Narodil sa 6.1.1928  v Trnave. Pedagogickú prax vykonával v Trnave a v Galante-Hodoch, neskôr v Bratislave. Po rozpustení reholí ušiel do Turína, kde študoval na Pápežskej saleziánskej univerzite. Pôsobil ako diakon, vyše 20 rokov ako pedagóg na taliansko-slovenskom gymnáziu v Ríme, spolupracoval aj pri vydaní kníh a časopisov. Umrel 9. 3. 2015 v Ríme.

Foto: Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme