Dezinfekčná prestávka každý pracovný deň od 12:00 do 12:30