Knižnica má vyhradený čas na dezinfekciu priestorov denne v čase 12:00 - 12:30 !!!