Dátum: 
16.07.2021 - 16:00, 21.07.2021 - 11:30

Pozývame vás na stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou. Od roku 2021 je táto dáma šéfredaktorkou časopisu Zornička, taktiež sa venuje vydavateľskej činnosti a píše poéziu a prózu pre deti i dospelých. Debutovala knihou pre deti Tramtaríček (1996), r. 2000 vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slov. literatúre Čáry-máry, zmizli čiary, zbierku aliteračných básní Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Haló, leto, haló, zima!, potom vyšli veršované rozprávky Há? Danky? Hádanky!, knihy próz Princezná z paneláka, Kto spozná levíka, rád si s ním potyká a ďalšie.