Dátum: 
12.10.2022 - 09:30, 11:00

V rámci októbra - mesiaca úcty k starším usporadúva Galantská knižnica v spolupráci s domovom dôchodcov - Patria podujatie určené pre seniorov.
Ako hosť prijala pozvanie spisovateľka, poetka a pesničkárka Beata Vargová - Kuracinová.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu